Faillissement & WSNP

Insolventies per arrondissement Mededelingen inzake fallissementen, sureances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen (WSNP). De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een aanvulling op de Faillissementswet en geeft de burger de mogelijkheid om via een wettelijke schuldsaneringsregeling met een schone lei te beginnen.

Dit is echter alleen mogelijk als het niet is gelukt om op een andere manier tot een oplossing van de problematische schulden te komen. Deze jurisprudentiedatabank bevat belangwekkende uitspraken met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Hieronder kunt u een aantal nationale registers bekijken:
Register Locatie
Curatele- en bewindregister Klik hier
Insolventieregister Klik hier
Huwelijksgoederenregister Klik hier