Werkwijze

Een gerechtsdeurwaarder is de enige juridische dienstverlener die alle drie de disciplines van het incassotraject mag uitvoeren. Het gaat dan om het aanmanen van de schuldenaar, het procederen voor de rechtbank en het uitvoeren van het vonnis. Kortom, het complete incassotraject is bij ons in betrouwbare en deskundige handen!

Wat doen wij?
Gerechtsdeurwaarders worden door de kroon benoemd en nemen daarmee een bijzondere positie in. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij wet aan hem toegewzen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen of bedrijven voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere zgn. executoriale titels.

In samenwerking met Schuldvangnet B.V. bieden wij tevens schuldhulpverlening aan. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze partner Schuldvangnet B.V.