Totaalpakket

Naast de gebruikelijke werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder hebben wij onze dienstverlening
uitgebreid met schuldhulpverlening. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van de NVVK.

Voor de schuldhulpverlening bieden wij o.a. het volgende aan:

- Budgetcoaching;
- Budgetbeheer;
- Bewindvoering;
- Schuldhulpverlening;
- Collectieve inkoop energie en verzekeringen;
- Online chat tot 21:30 uur;
- 24 uur per dag online aanmelding of bel-/afspraakverzoek.

Daarnaast verwijzen wij u ook door naar onze overige partners zoals deze staan vermeld op onze
homepage, maar in eht bijzonder Stichting Sociaal Vangnet Energie.