Minnelijke dienstverlening

C.M. Deurwaarderskantoor Van den Bergh & Partners heeft in samenwerking met Dossiers Online B.V.
een facturatie/schuldbewakingssysteem ontwikkeld hetgeen uniek is in de branche. Wat maakt dit
systeem zo uniek? In het kort komt het erop neer dat u zelf kunt aangeven wat u wilt. Het systeem
heeft vrijwel onbegrensde mogelijkheden:

- U kunt 24 uur per dag het systeem raadplegen;
- De procedure is transparant;
- U bepaalt zelf of wij uw factuur versturen;
- U bepaalt zelf hoe uw eigen schuldbewaking/incassotraject eruit komt te zien;
- Uw vordering kan (opnieuw) ter incasso worden aangeboden bij de gerechtsdeurwaarder;
- In veel gevallen kunnen wij informatie inwinnen bij overheidsinstellingen;
- Automatisch ontvangt u de terugkoppeling van de door ons ingewonnen informatie;
- U bepaalt zelf in welke vorm u de rapportage wilt hebben;
- Controleer op elk willekeurig moment wat de stand van zaken is;
- Inzage in de kosten van het door u gewenste schuldbewaking/incassotraject;
- In- en externe controle op alle procedures;
- Betalingen kunnen ook via deze website plaatsvinden.

Dit is slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden van ons systeem.