Gerechtelijke dienstverlening

Een optimaal debiteurenbeheer verkleint niet alleen uw financiële risico's, het verbetert ook structureel het contact met uw klanten en is dus bij uitstek een onderdeel van uw "customer service".

Zodra de overeenkomst met uw klant is gesloten, is een tijdige en correcte levering van uw product of dienst van groot belang. Daartegenover staat een tijdige betaling van de factuur door uw klant. Vaak blijkt dat klanten hun eigen condities hanteren, terwijl er vooraf duidelijke afspraken met hen zijn gemaakt.

Onze incassospecilaisten zorgen ervoor dat de gerechtelijke procedure zo snel mogelijk verloopt en goed wordt begeleid. Wij richten ons volledig op het doel in deze incassofase: het verkrijgen van een vonnis waarin uw gelijk is bewezen. Terwijl de procedure loopt, trachten wij alsnog uw debiteur ervan te overtuigen dat het beter is eieren voor zijn geld te kiezen door nog meer kosten van een procedure en executie te voorkomen en de vordering te betalen.